پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 16:18

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

در وصف معلم/ندا سلاجقه/اردیبهشت96

ای معلم همنوا ای یاس من
ای ترنم دیده ی احساس من

در خلوصت رازها من دیده ام
در نوایت خلوتی من چیده ام

ساربان گرد سفیدی دوخته است
از معلم سرنوشت اندوخته است

کاش رویت تا ابد همساز بود
قبله عالم سلامت، ساز بود

من خدا را شاکرم در راه دوست
چون معلم باشد ان احساس،اوست

چون معلم عالمی پیدا نشد
مرکب صدها قلم هم وا نشد

من ستایش میکنم پروردگار
تا بگویم وصف حال روزگار

روزگار این معلم شاد باد
خلوتش با روزگار هم یاد،باد

روز تو هم وعده ی پیروز باد
زندگیت صد هزار نوروز باد