پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 15:37

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

رياست شورا

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا منظری توکلی

1- سوابق تحصیلی :

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش سال نام واحد آموزشی کشور/ شهر محل تحصیل
معدل
کارشناسی روانشناسی روانشناسی بالینی سال1372
معدل:17/14
دانشگاه   شیراز ایران-شیراز

 

کارشناسی ارشد

روانشناسی روانشناسی تربیتی سال 1375
معدل:17/48
دانشگاه   شیراز ایران-شیراز

 

دکترا

علوم تربیتی تاریخ و فلسفه
تعلیم و تربیت
سال 1383
معدل:18/58
دانشگاه   شیراز ایران-شیراز

 

 

 

2- وضعیت استخدامی:

           وضعیت همکاری: تمام وقت              مرتبه دانشگاهی:  استادیار رسمی_قطعی         پایه :15

 

3- سوابق آموزشی و اجرایی:

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1378 تا کنون
 • رئیس  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از سال 1384 تا سال 1388
 • رئیس  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت از سال1383تا سال1384
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمان از سال 1388 تا سال1391
 • نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری مجلس شواری اسلامی در دوره نهم
 • ریاست سازمان بسیج اساتید استان کرمان
 • استاد بسیجی نمونه کشوری در سال 1388
 • 6.5 ماه حضور در جبهه های حق علیه باطل
 • رئیس کمیته فنی و حرفه ای کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری مجلس شواری اسلامی در دوره نهم
 • عضو کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
 • مشاور ریاست منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدرس مدعو دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکی مرکز بین المللی بم
 • مدرس مدعو دانشگاه پیام نور بافت
 • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • مسئول آموزش ابتدایی آموزش و پرورش بافت
 • رئیس آموزش و پرورش شهرستان رابر

 

4- سوابق پژوهشی:

 • عضویت در هیات نظارت بر اجرای نشر کتاب و کمیته داوری پانزدهمین دوره کتاب سال
 • عضویت در کمیته پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان
 • عضو کمیته پژوهش و تحقیقات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • عضو کمیته  همایش ملی "تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی، منابع و اصول "
 • عضویت در هئیت تحریریه فصلنامه پژوهشگران فرهنگ
 • عضویت در انجمن پژوهشی آموزشی ایران
 • عضویت در شورای پژوهشی کمیته علوم رفتاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضویت در شورای علمی و اجرایی ستاد نهضت تولید علم و کرسی های نظریه پردازی در استان کرمان
 • عضویت در مرکز مطالعات بنیادی انقلاب اسلامی
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در سال 1396

 

5- مقالات علمی پژوهشی:

ردیف عنوان مقاله مجله علمی-پژوهشی تاریخ چاپ
1 بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان دو فصلنامه علمی  پژوهشی مدیریت اسلامی 1392
2 بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری مطالعات روانشناختی 1392
3 عوامل مرتبط با اضطراب مادران دارای کودک با نیاز ویژه فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 1392
4 بررسی رابطه بین خوش بینی و بدبینی با رضایت از زندگی در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر رابر سال 1388 زن و مطالعات خانواده 1392
5 بررسی رابطه بین دینداری و شادکامی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان سال تحصیلی 1388 فصلنامه روانشناسی تربیتی 1389
6 بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان فراسوی مدیریت 1390
7 بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازما نهای دولتی شهر کرمان فرایند مدیریت توسعه 1390
8 ارائه الگومفهومی نظارت بر کار کارکنان سازمان های دولتی بر اساس معیار های پیشنهادی دانشمندان مسلمان در جهت سیاست های کلی نظام اداری اسلام و پژوهش های مدیریتی 1394
9 رابطه پایبندی کارکنان به معیارهای اخلاقی با فساد اداری  و ارائه الگو اخلاق در علوم رفتاری 1394
10 بررسی تاثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان های دولتی ایران راهبرد 1394
11 بررسی رابطه عنصر پیشبرد یا ارتقاء از عناصر آمیخته بازاریابی بر حفظ و جذب مشتریان بزرگ و کلیدی بانک مهر اقتصاد استان فارس از دیدگاه مشتریان پژوهش های مدیریت و حسابداری 1394
12 برر سی رابطه بین تنش شغل و افسردگی در بین کارکنان زن دانشگاه های شهر کرمان پژوهشگران فرهنگ 1388
13 بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمان مجله بهداشت و توسعه  
1392

 

 

6-  مقالات منتشر شده در همایش های بین المللی:

 • هوش سازمانی عاملی موثر بر چابکی سازمان در  کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
 • بررسی رابطه فرهنگ و ساختار سازمانی با مدیریت دانش در بیمارستان های آموزشی –درمانی شهرستان زاهدان در  اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
 • بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با اثر بخشی سازمانی در بانک قرض الحسنه رسالت در اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
 • بررسی نقش واسطه گری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در رابطه بین خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی نوجوانان در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
 • بررسی خلاقیت کارکنان با رویکرد تئوری مجموعه های راف در همایش بین المللی مدیریت
 • بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان با اضطراب اجتماعی نوجوانان در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
 • بررسی و رتبه بندی تطبیقی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی(مطالعه موردی) در کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها

 

7- مقالات منتشرشده درهمایش های ملی :

 • "بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی در دانش آموزان شهر بندرعباس" در دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران
 • "بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی شهر بیرجند" در دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
 • "رابطه فشار روانی و سبکهای مقابله با آن با عملکرد کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمان" در دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

 

8-مقالات منتشر شده در همایش های منطقه ای :

 • "بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر کارآفرینی سازمانی" در اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
 • "بررسی اثرگذاری ابعاد عدالت سازمانی برکارآفرینی سازمانی" اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

 

9- مقالات ISI:

ردیف عنوان مقاله عنوان مجله تاریخ چاپ
1 Type of goverment-Size of  government Reef Resource Assessment and management technical paper 2014
2 Analytical study of factor related to factualty mambers work engagement (case study:univercity  of kohgiluyeh and boyer ahmad) Reef Resource Assessment and management technical paper 2014
3 Determine of relation of between Electonical Banking and marketing Performance the state Owend Banks in Krman Mitteliugen scechsischer Entimologen 2015
4 Developing a model of proper Governance for removing interaction barrirers between Univercity of Medical Scince and industries Jhsss 2017
5 The relationship between coping style and marital satisfaction Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014
6 The Role of Total Quality Management on enhancing labor productivity (Power Plant of Jahrom) World Rural Observations 2014
7 The relation between the process of personnel´ s function evaluation and their function improvement in education offices of Kerman city INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND
CULTURAL STUDIES
2016
8 A Study of the Relationship between Time Management and  Job Satisfaction
 
International Journal
of Research in
Organizational Behavior
and
Human Resource
Management
2013
9 The Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Health Promotion of the Administrative System "Issued by Supreme Leader" with Regard to the Mediating Role of Organizational Spirituality to Provide a Desirable Model (Case Study: State-Owned organizations of Kerman Province)
 
 
International Public Management  Journal 2017
10 Presenting desriable Model of  Workplace Spirituality  And organizational commitment with Considering the Role of Organizational Dimensions (Case Study: state Universities of Sistan and Baluchestan Province) International Public Management  Journal 2017

 

 

10- برگزاری دوره هاوکارگاههای آموزشی :

 • کارگاه  تخصصی مهارت های تعلیم و تربیت 1
 • کارگاه  تخصصی مهارت های تعلیم و تربیت 2
 • کارگاه  تخصصی مهارت های تعلیم و تربیت 3
 • کارگاه تخصصی انگیزش و یاددهی اثر بخش
 • کارگاه  تخصصی مهارت های تعلیم و تربیت ویژه افراد بورسیه
 • کارگاه  تخصصی آموزش ضمن خدمت کارکنان
 • کارگاه  تخصصی آموزش ضمن خدمت اعضا هیئت علمی و هیات امنای استان کرمان
 • کارگاه مهارت های تفکر و حل مسئله
 • کارگاه  تخصصی تربیت قرآنی و راهکارهای آن

11 -شرکت در همایش های وکارگاه ها و دوره های آموزشی:

 •  کارگاه دانش افزایی و توانمندسازی در زمینه های فرهنگی، تربیتی، .....
 • رسانه ها و وسائل آموزشی
 • ایجاد وبلاگ
 • مدیریت آموزش عالی ویژه روسا و سرپرستان واحد های دانشگاهی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بهره وری
 • مدیریت کیفیت در موسسات آموزش عالی ویژه روسا و سرپرستان
 • تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی(فاز سوم)
 • برنامه ریزی و الگو های تدوین طرح درس
 • روش شناسی تحقیق
 • مقاله نویسی علمی به زبان فارسی
 • مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی
 • مدیریت کارآفرینی
 • تئوری سازمان و مدیریت
 • مهندسی ارزش
 • مباحث آموزشی در اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
 • Elsivier-Scopus and Scince Direct workshop

 

12- راهنما و مشاور در19 پایان نامه دکتری و قریب 200  پایان نامه کارشناسی ارشد از جمله:

 • بررسی عوامل مرتبط با شکست و موفقیت دانشجویان رشته پزشکی در امتحان علوم پایه دوره های 46تا 50 در دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس سال 1393
 • بررسی رابطه صفات شخصیت با منابع قدرت مدیران و سبک های مدیریتی آنها در بین مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر ایرانشهر سال1393
 • رابطه باورهای مذهبی و تاب آوری با شاد کامی بیماران بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کرمان
 • بررسی رابطه بین میزان اجرای بانکداری الکترونیک و عملکرد بازاریابی دربانک های دولتی شهر کرمان
 • باورهای مذهبی، تاب آوری با شادمانی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در سال تحصیلی 94-1393
 • بررسی مصادیق خانواده متعالی در سبک زندگی اسلامی با تکیه بر سرگذشت حضرت ابراهیم(ع) در قرآن
 • پیش بینی شادکامی دانش آموزان بر اساس خودکار آمدی تحصیلی وکمال گرایی
 • طراحی الگوی اثربخش نظارت بر کار کارکنان بر اساس معیارهای پیشنهادی دانشمندان مسلمان به منظور پیش گیری از بروز فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری "ابلاغی مقام معظم رهبری"
 • بررسی رابطه راهبردهای توسعه نظام مدیریت مشارکتی و عملکرد مدیران واحدهای آموزشی ناحیه یک کرمان
 • بررسی رابطه سرمایه فکری وویژگی های شغلی با عملکرد سازمانی شرکت های توزیع نیروی برق شهر ستان کرمان
 • تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن و تنظیم هیجان در شادمانی ، کیفیت زندگی در معتادان بستری بیمارستان شهید بهشتی کرمان
 • بررسی و تبیین ابعاد حکمرانی مقرراتی نظارت بانکی در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ارایه الگوی مطلوب
 • بررسی بخش بندی مشتریان از نظر عوامل رفتاری و رابطه آن با هوش رقابتی فروشندگان در صنعت عطر و ادکلن شهر کرمان
 • رابطه باورهای انگیزشی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 1395-1394
 • رابطه احساس شادکامی و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 1395-1394
 • مطالعه و بررسی رابطه ساختار سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت گل گهر  سیرجان
 • بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمندسازی با اثربخشی سازمان در بین مدیران مدارس شهرستان ارزوییه سال1394
 • رابطه ی سلامت سازمانی و هوش معنوی مدیران با فرسودگی شغلی کارکنان در دبیرستان های ناحیه 2 شهر کرمان
 • بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و تاب آوری با رضایت زناشویی در فرزندان دختر شاهد متاهل شهرستان کرمان
 • برسی رابطه هوش اجتماعی با راهبردهای یادگیری مستقیم درس زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه اول ناحیه 2 آموزش و پروش شهر کرمان سال تحصیلی 1394-1395
 • بررسی میزان استفاده از سیستم های مدیریت EIS و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در ادارات دولتی شهر زاهدان
 • بررسی رابطه هوش معنوی با کارایی و اثربخشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
 • ارزیابی آمادگی پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان میراث فرهنگی شهر کرمان
 • رابطه ذهن آگاهی و هوش معنوی با جرات ورزی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر کرمان
 • بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و تاب آوری با رضایت زناشویی در فرزندان دختر شاهد متاهل شهرستان کرمان
 • بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و تعهدسازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول آفرین مدیران با کارایی کارکنان بیمارستان های شهر کرمان
 • بررسی رابطه قابلیتهای مسیر شغلی باکنترل سازمانی دربین کارکنان شعب بانک سپه شهرکرمان
 • بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان ( مطالعه موردی بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان بافت )
 • بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی کودکان دارای اختلال سلوک کانون اصلاح تربیت کرمان

13-  داوری و نظارت بر طرح های پژوهشی

1- دایره المعارف علوم تربیتی
2- تجلی تعلیم و تربیت
3- عضویت در هیات نظارت بر اجرای نشر کتاب و کمیته داوری پانزدهمین دوره کتاب سال
4- عضویت در کمیته پژوهشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان
5- عضو کمیته پژوهش و تحقیقات سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران

14- طرح پژوهشی

پیش بینی رضایت شغلی بر اساس انگیزش شغلی و هوش هیجانی مدیران و کارمندان واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

 

15-کتاب ها

 
ردیف
عنوان کتاب  
توضیحات
 
ناشر
 
سال نشر
1 نعامل صنعت و دانشگاه در ایران تالیف سبزرایان گستر 1393
2 مبانی فردی رفتار سازمانی تالیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دست چاپ
3 مبانی گروهی رفتار سازمانی تالیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دست چاپ
4 مدیریت رفتار سازمانی تالیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دست چاپ
5 تحلیل رفتاری در سازمان های اداری تالیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دست چاپ
6 تحلیل رفتاری پیشرفته در سازمان های اداری یک تالیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دست چاپ
7 تحلیل رفتاری پیشرفته در سازمان های اداری دو تالیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دست چاپ
8 چگونه کارکنان را به تعامل ،مشارکت  و انگیزش تشویق کنیم؟ ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دست چاپ
9 تفاوت های فردی ترجمه انتشارات موسسه فرهنگی هنری میرزای شیرازی (امیدواران) چاپ