پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 16:34

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

باشگاه پژوهشگران جوان سما

قابل توجه دانشجویان و دانش آموزان متوسطه اول و دوم سمایی

علاقمندان به عضویت جهت آگاهی از شرایط و تسهیلات عضویت به جدول ذیل مراجعه نمایند.

فايل ضميمه: