پنج شنبه 2 خرداد 1398 09:59

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

اجرای طرح حیاط پویا در دبستان دخترانه

دبستان دخترانه طرح حیاط پویا را اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی، فهیمه ملکی مربی بهداشت دبستان دخترانه، در حاشیه اجرای طرح حیاط پویا گفت: با توجه به جایگاه و اهمیت بازی در سلامت جسم و روان و همچنین رشد اخلاقی کودک، طرح حیاط پویا در دبستان دخترانه اجرایی شد.

وی افزود: کودک در خانه و مدرسه می‌شنود که چه چیز خوب و چه چیز بد است، ولی بازی می‌تواند محلی برای تثبیت این معیارهای اخلاقی باشد.

ملکی گفت: کودکان چاق در مقایسه با سایر کودکان اعتماد به نفس کمتری دارند و افسرده تر هستند. اگر کودکان سرگرمی‌های پرتحرک خارج خانه را جایگزین فعالیت‌های کم تحرک خانگی کنند از فواید شاد زیستن بهره خواهند برد.