پنج شنبه 2 خرداد 1398 09:57

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

در دبستان پسرانه صورت گرفت: طرح ارتقاء آمادگی در مواجهه با حوادث

دبستان پسرانه طرح ارتقاء آمادگی دانش‌آموزان در برخورد با حوادث را اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی، ندا خوشاب مربی بهداشت دبستان پسرانه، در حاشیه اجرای طرح ارتقاء آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث گفت: حوادث به عنوان یکی از علل اختلالات جسمی و روانی مانند بسیاری از بیماری‌ها قابل پیشگیری است. آموزش و افزایش آمادگی می‌تواند تا حد زیادی از بروز حادثه جلوگیری کند.

خوشاب تشریح کرد: با استناد به سه رکن جدا نشدنی بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دبستان پسرانه آموزش‌های ایمنی و پیشگیری از حوادث، حفاظت از محیط زیست، نحوه صحیح نشستن روی صندلی، نحوه صحیح استفاده از کوله پشتی و الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه را انجام داد.

وی تصریح کرد: در بخش آموزش ایمنی و پیشگیری از حوادث، آشنایی با انواع حادثه، اقدامات لازم در حین حادثه، روش‌های پیشگیری از حادثه، آشنایی با شماره تلفن‌های ضروری و اطلاعات کافی در مورد شرایط استفاده از آن‌ها آموزش داده شد.

تصاویر: