يكشنبه 30 بهمن 1396 13:38

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

نهم دی در دبستان پسرانه

دبستان پسرانه حماسه نهم دی را با ایراد سخنرانی مدیر مدرسه پیرامون افزایش بصیرت و ولایت مداری، قرائت مقاله توسط رئیس شورای دانش‌آموزی و پخش کلیپ و نماهنگ گرامی داشتند.