يكشنبه 30 بهمن 1396 13:37

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

هفته پژوهش پربار در دبستان پسرانه

دبستان پسرانه هفته پژوهش را با برگزاری برنامه‌های متنوع پربار گذراند.

چاپ ویژه‌نامه و بروشور با محتوای جدیدترین اخبار علمی دنیا، پخش فیلم‌های کوتاه علمی، انجام بازی‌های فکری، برگزاری مسابقه کتابخوانی، راه‌اندازی نمایشگاه خلاقیت‌های دانش‌آموزی از جمله فعالیت‌های انجام گرفته است.

همچنین دانش‌آموزان در اقدامی نمادین اندیشه‌های جدید خود را تحت عنوان درخت ایده با مسئولین مدرسه در میان گذاشتند.