يكشنبه 30 بهمن 1396 13:42

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

تقدیر از دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان

معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما، با اهدای لوح سپاس از دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان تقدیر و تشکر به عمل آورد.

دبیران شورای نظارت و هماهنگی سما استان‌ها مؤظف هستند به منظور اطلاع دقیق‌تر از وضعیت واحدهای تابعه حداقل چهار بار در سال از مدارس و آموزشکده‌های سطح استان بازدید به عمل آورده و ارزیابی خود را در اختیار سازمان سما قرار دهند. استان کرمان با داشتن 27 مدرسه و 4 آموزشکده در 8 شهرستان خود در رده پرتعدادترین مراکز سما قرار دارد.

 احمد زرهانی در طی حکمی از همکاری‌های بی‌دریغ سیدحمید غفوری و تعداد محدود دیگری از دبیران شورای نظارت و هماهنگی سما استان‌ در اجرای دقیق آیین‌نامه نظارت و ارزیابی بر آموزشکده‌ها و مدارس در سال تحصیلی 96-95 قدردانی به عمل آورد.