يكشنبه 30 بهمن 1396 13:41

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

تقدیر از دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان سما، از حمایت‌های دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان در عرصه فرهنگی و هنری تقدیر و تشکر به عمل آورد.

در سال تحصیلی گذشته با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانش‌آموزان با فرهنگ و هنر اقلیم خود، سه جشنواره آیین سرزمین من، تاریخ شهر من و نقاشی زیر نظر دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی سما استان با شکوه هر چه بیشتر در کلیه مدارس سطح استان برگزار گردید.

قاسم یزدان پناه در لوح‌های سپاس جداگانه از نقش ارزنده و حمایت‌های بی‌دریغ سیدحمید غفوری و سایر دست‌اندرکاران این جشنواره‌ها قدردانی به عمل آورد.