دوشنبه 2 بهمن 1396 06:39

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

راهیابی تیم زبان دبیرستان دخترانه دوره اول به مرحله کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری

تیم زبان دبیرستان دخترانه دوره اول مقام برتر استانی جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری را از آن خود کرد.

جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش‌ویادگیری از سوی آموزش‌وپرورش با همکاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار می‌شود.

در مرحله نخست این جشنواره دبیران کلیه گروه‌های درسی دوره اول متوسطه در سطح استان فرصت داشتند تا پایان اسفند سال 95 با تشکیل تیم‌‎های 2 یا 3 نفره آثار خود را در قالب فیلم 20 دقیقه‌ای ارائه نمایند.

تیم زبان دبیرستان دخترانه متشکل از سهیلا کبیری،شهناز اکبرزاده و نصرت بابایی با ارائه در محور نوآوری در روش‌های ارزشیابی مقام برتر استان را کسب کرد.

برگزیده‌‌شدگان این مرحله در سطح کشوری با هم به رقابت خواهند پرداخت.

تصاویر: