دوشنبه 2 بهمن 1396 06:38

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

کسب دو مقام نخست استانی توسط دبیر دبیرستان دخترانه

سهیلا کبیری، دبیر دبیرستان دخترانه دوره اول موفق به اخذ رتبه اول استانی از مرحله دوم جشنواره کشوری طراحی سؤال Listening & Speaking شد.

جشنواره کشوری طراحی سؤال Listening & Speaking شامل دو مرحله و هر مرحله دارای دو سطح استانی و کشوری بوده که مرحله دوم دروس ترم دوم زبان انگلیسی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم را شامل می شد و سهیلا کبیری توانست در هر سه پایه مقام نخست را از آن خود کند.

همچنین کبیری موفق به اخذ رتبه اول استان در جشنواره استانی  طراحی سوال Reading  &  Writing شد.

تصاویر: