دوشنبه 2 بهمن 1396 06:38

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

کسب مقام برتر کشوری توسط دبیر دبیرستان دخترانه

سهیلا کبیری، دبیر دبیرستان دخترانه دوره اول موفق به اخذ رتبه برتر کشوری در مرحله نخست جشنواره طراحی سوال Listening & Speaking شد.

این جشنواره شامل دو مرحله و هر مرحله دارای دو سطح استانی و کشوری می‌باشد که مرحله نخست مفاد درسی ترم اول و مرحله دوم دروس ترم دوم زبان انگلیسی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم را دربرمی‌گیرد.

سطح استانی از مرحله اول این جشنواره اواخر بهمن سال 95 برگزار شد که سهیلا کبیری در پایه هشتم مقام اول را از آن خود کرد.

مرحله دوم این جشنواره اوایل خرداد جاری آغاز گردیده است.