دوشنبه 2 بهمن 1396 06:36

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

کسب مقام اول استانی جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش‌آموز دبیرستان پسرانه

امیررضا کرمی دانش‌آموز دبیرستان پسرانه موفق به اخذ مقام اول استانی جشنواره نوجوان خوارزمی شد.

این دانش‌آموز پایه هشتم با ارائه طرح ایمن‌سازی امواج موبایل در محور دست‌سازه جشنواره شرکت داشت.

در این مرحله از جشنواره 10575 دانش‌آموز از مدارس دوره اول متوسطه ناحیه یک آموزش‌وپرورش در شش محور آزمایشگاهی، ادبیات، پژوهش، دست‌سازه، زبان انگلیسی و کارآفرینی با همتایان خود به رقابت پرداختند.

مرحله کشوری جشنواره، هفته پایانی مرداد جاری در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.