پنج شنبه 14 خرداد 1399 05:24

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

شرایط انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه در اولین مراسم گرامیداشت دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویان حائز شرایط ذیل فرم های پیوست را حداکثر تا تاریخ 95/01/19 جهت شرکت در مراسم گرامیداشت دانشجویان نمونه تکمیل نموده و جهت بررسی به سرکار خانم رامش تحویل نمایید.

1- گذراندن حداقل نیمی از واحدهای گذرانده شده بر اساس سرفصل مصوب مقطع تحصیلی

2- مقطع کاردانی: کسب میانگین کل 18

3- کسب 50 درصد امتیازات در بخش های علمی، فرهنگی و اجتماعی، رعایت شئون دانشجویی و دانشگاهی

4- دانشجویان تنها یک بار میتوانند به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب و معرفی گردند.

5- دانشجوی نمونه بایستی در هر سه بخش مورد بررسی حداقل امتیازات را کسب نماید و امتیازات یک بخش نمیتواند بخش دیگر را پوشش دهد.

دانشجویان دارای سابقه محکومیت در شورای انظباتی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیربط امکان شرکت در این رقابت را ندارند.

6- ارائه گواهی یا تاییده برای کلیه فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی ضروری است و صرفا فعالیت های صورت گرفته در طی دوره مقطع تحصیلی فعلی دانشجو ملاک محاسبه و امتیاز بندی قرار میگیرد.

مقطع تحصیلی علمی فرهنگی و اجتماعی شئونات دانشجویی جمع
آموزشی پژوهشی
کاردانی 45 15 30 10 100

جوائز و تشویقات دانشجویان نمونه در سطح واحد

1- لوح تقدیر به امضای رییس واحد دانشگاهی

2- 35 درصد تخفیف در شهریه نیمسال های باقیمانده

3- یک قطعه سکه ربع بهار آزادی

جوائز و تشویقات دانشجویان نمونه در سطح استان

1- لوح تقدیر به امضای دبیر هیات امنای استان

2- 50 درصد تخفیف در شهریه نیمسال های باقیمانده

3- یک قطعه سکه نیم بهار ازادی

جوائز و تشویقات دانشجویان نمونه در سطح کشور

1- لوح تقدیر به امضای ریاست دانشگاه

2- معافیت از شهریه نیمسال های باقیمانده

3- یک قطعه سکه تمام بهار آزادی