پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 15:45

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

برگزاری سخنرانی مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسي جايگاه زرتشت در ادب پارسي

سخنرانی مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسي  جايگاه زرتشت در ادب پارسي توسط جناب آقای روح ا... مظفری در روز سه شنبه  24 آذر ماه با حضور ریاست محترم دانشکده، جناب آقای محمودی و2 نفر اعضای هیات علمی  جناب آقای محقق و جناب آقای سیستانی  و جمعی از دانشجویان برگزار گردید.

آقای مظفری در خصوص طرح اجرا شده  گفت: طرح فوق به بررسی حضور زرتشت در ادبیات فارسی و استفاده شاعران و نویسندگان فارسی از اصطلاحات و واژگان زرتشتی می پردازد که در بخشی از ـان به تعریف و توضیح کامل (اصطلاحات زرتشتی پرداخته شده و پس از آن به صورت مجزا و در دو فصل جداگانه شاعران و نویسندگان که از این اصطلاحات در نوشته هایشان به کار برده اند را ذکر کرده ایم و همچنین دو مقاله با عناوین :

1- بررسی تطبیقی اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی فردوسی و هومر

2- سیمای زرتشت در شاهنامه  فردوسی و چیرگی نیکی بر بدی

از این طرح استخراج شد.