يكشنبه 28 بهمن 1398 06:29

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

كسب رتبه دانش آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی در بخش پژوهشی(علوم انسانی) سال 94

دانش آموزان دبیرستان دوره اول دخترانه سما موفق به کسب رتبهاستانی در جشنواره نوجوان خوارزمی گردید.به گزارش این مدرسهنازنین سلطانی نژاد پس از کسب رتبه برتر در مسابقات منطقه ای، در مرحله استانی این دوره از مسابقات دربخش پژوهش (علوم انسانی) شرکت کرده و رتبه اول را در سطح استان به خود اختصاص داد. همچنین خانم زهرا فرحبخش نیز موفق به کسب رتبه سوم استانی در همین رشته شد.