يكشنبه 28 بهمن 1398 06:28

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

جشن تجلیل از نخبگان

جشن تجلیل از نخبگان مدرسه همزمان با مدارس سما در تاریخ 20اردیبهشت در سالن امام حسین ع ناحیه یک آموزش و پرورش برگزار شد .

در این جشن از همکاران پژوهنده برتر ودانش آموزانی که در طول سال در سطح استان و ناحیه حائز رتبه شدندتقدیر بعمل آمد

آقایان سعید اسدی فر –محمد کریمی کرمانی و رضا ابوحیدری دبیران پژوهنده

کسب رتبه برتر استانی مسابقات طرح قدس ( محمدامین افروزه )

کسب رتبه برتر استانی مسابقات طرح قدس رشته حفظ  ( محمد مهدی سیدی ) 

کسب رتبه برتر استانی طرح قدس رشته ترتیل – اعزام به مسابقات کشوری ( علی کریم آبادی )

کسب رتبه برتر استانی دانش آموز پژوهنده ( امیرحسین انجم شعاع )

کسب رتبه علمی پایه هفتم ( محمد کردستانی )

کسب رتبه علمی پایه هشتم ( مهدی ایرانمنش )

کسب رتبه های برتر نمایشگاهی سطح ناحیه توسط دانش آموزان( امیرحسین انجم شعاع – صالح سعید – محمد مهدی سیدی )

کسب رتبه برتر علمی کشوری  طرح مرآت ( امیر عاقلی )