سه شنبه 25 تير 1398 08:55

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

رياست شورا

 

نام و نام خانوادگی: حمدالله منظری توکلی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) دانشگاه اصقهان ۱۳۷۲

دکترای علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۱۳۹۰

سوابق اجرایی:

 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • رییس منطقه هفت و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • دبیر هیأت امنا ورییس دانشگاه استان کرمان
 • عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان
 • عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
 • عضو کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
 • مدیر مسوول انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
 • مدیر گروه دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی
 • مدیر گروه رشته روانشناسی بالینی واحد بافت
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه
 • عضو کمیته علمی تخصصی تحصیلات تکمیلی
 • مسئول سنجش و نظارت (نظارت و ارزیابی) واحد بافت
 • عضو کمیته استانی تولید و تدوین برنامه درس ملی آموزش و پرورش استان کرمان
 • عضو شورای آموزش و پرورش استان کرمان
 • عضو شورای انجمن اولیا و مربیان استان کرمان
 • عضو شورای راهبردی آموزش و پرورش استان کرمان
 • عضو شورای راهبردی آموزش و پرورش ناحیه یک
 • رئیس آموزش و پرورش شهرستان بافت به مدت ۵ سال
 • معاون آموزشی و دانشجویی مرکز تربیت معلم کرمان به مدت ۴ سال
 • مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان کرمان، ۲ سال
 • مسئول آموزش و پرورش بخش به مدت ۵ سال
 • عضو ستاد تحقیق و توسعه سازمان آموزش و پرورش کرمان، ۳ سال
 • دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان بافت

و...

سوابق آموزشی:

بیش از ۲۵ سال تدریس در دانشگاههای مختلف از جمله:

 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، بافت، بردسیر
 • دانشگاه پیام نور واحدهای کرمان، سیرجان، بافت
 • مرکز تربیت معلم و آموزش عالی فرهنگیان کرمان

دوره های تدریس:

 • دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی

دروس مورد تدریس:

اکثر دروس روانشناسی و علوم تربیتی از جمله:

-روش تحقیق سنجش و اندازه‌گیری روانشناسی تربیتی روشها و فنون تدریس برنامه‌ریزی درسی و آموزشی روانشناسی رشد روانشناسی یادگیری و...

 • مدرس کارگاههای آموزشی اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای استان کرمان
 • ارزیاب طراحی آموزشی الگوهای نوین تدریس معلمین و دبیران آموزش و پرورش استان کرمان
 • مدرس دوره‌های آموزشی معلمان ابتدائی در تغییر محتوای کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش
 • مدرس دوره‌های یادگیری مشارکتی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
 • مدرس کارگاههای آموزشی الگوهای نوین تدریس آموزش و پرورش استان کرمان
 • مدرس کارگاههای آموزشی فنون اصلاح رفتار و الگوهای برتر تدریس معلمین کودکان استثنایی استان کرمان
 • مدرس کارگاههای آموزشی خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش استان کرمان
 • مصاحبه‌گر مدرسین مراکز تربیت معلم و دانشجو معلمان استان کرمان
 • مشاوره دانشجویان در زمینه‌های مختلف رفتاری و تحصیلی

سوابق علمی پژوهشی:

مقالات:

الف: ISI

Evaluating effect of plans and research activities of students research centers on the process of the creative solution of problems amongst secondary students

Study the effect of skills training on girl students health and self-efficacy

Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Creativity and Among Fars School Managers

Effectiveness of Group Training of Health-Oriented Lifestyle Using Psychodrama in the Improving Phobia, Paranoid Thoughts, and the Lack of Emotional Clarity in Students

Relationship between school principels (in primary schools and junior and senior high schools in the city of jiroft) job satisfaction and their creativity in the 2013-2014 educational year

Organizational creativity and innovation of teachers and administrators in middle Schools

The relationship between religious attitudes of managers and their organizational commitment and creativity in shahidBahonar University of Kerman

Survey on the Amount of Psychological Disorders of Condemned Individuals of Bride-Price and Alimony in Comparison with Prosperous Spouses”

ب: علمی پژوهشی:

 • بررسی عوامل مرتبط با اضطراب مادران دارای کودک استثنایی
 • بررسی رابطه ی سبک مدیریت مشارکتی مدیران با میزان خلاقیت دبیران دوره متوسطه
 • رابطه خود کارآمد پنداری عاطفی و باورهای فراشناختی با اضطراب آماری
 • بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاههای شهر بافت
 • مقایسه فرایند حل خلاق مسئله در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه عضو و غیر عضو پژوهشسراهای دانش‌آموزی استان کرمان

ج: همایش ها:

 • رشد روانی کودک از دیدگاه آیات و روایات (همایش بین‌المللی)
 • جایگاه بنیادهای دینی و فلسفی در برنامه درس ملی (همایش ملی)
 • بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های ارائه شده در کلاس‌های دو پایه «موردکاوی نهضت سوادآموزی استان کرمان»