دوشنبه 3 مهر 1396 17:02

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه حق التدریسان مدارس

 

بسمه تعالی

بدینوسیله از برگزیده شدگان مرحله اول طرح جذب حق التدریس مدارس در سال تحصیلی 97-96 خواهشمند است مدارک ذیل را مطابق با تاریخ معین شده در پیامک ارسالی از ساعت 13:30لغایت 15:00به آدرس دانشگاه آزاد اسلامی-ساختمان اداری شماره4-معاونت سما-خانم نبی زاده تحویل نمایند. بدیهیست عدم مراجعه در تاریخ مقرر شده به منزله انصراف از مصاحبه تلقی می گردد. 

مدارک مورد نیاز:

1- دو قطعه عکس 4*3؛

2- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه؛

3- اصل و تصویر کارت ملی؛

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت؛

5- اصل و تصویر کلیه مدارک تحصیلی؛

6- اصل و تصویر تائیدیه گزینش آموزش و پرورش؛

7- سوابق تدریس، پژوهش و دوره های ضمن خدمت مرتبط؛

8- اصل و تصویر آخرین حکم بازنشستگی؛

9- یک عدد پوشه؛

10- فرم تکیل شده پیوست.

ضمیمهاندازه
PDF icon Form .pdf210.86 KB