دوشنبه 2 بهمن 1396 06:49

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

رئيس مركز آموزشي و فرهنگي سما كرمان

دکتر یاسر سالاری

متولد سال 1359 شهرستان بافت

 

تحصیلات:

 • مقطع كارشناسي:

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، رشته الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی          

سال ورود: 1377

 • مقطع كارشناسي ارشد:

دانشگاه تهران، رشته الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی          

سال ورود: 1381

 • مقطع دکتری:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، رشته الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی

سال ورود:1384

سوابق اجرايي:

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از بهمن ماه 84تا کنون؛
 • عضو کمیته علمی همایش منطقه ای "نگاهی به تفاسیر نوین قرآن کریم" در سال 87؛
 • مدیر گروه معارف اسلامی معلمین دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از سال 86  تاکنون؛
 • مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شعبه کرمان از سال  89 تا 93؛
 • معاون آموزشی ودانشجویی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شعبه کرمان از اسفند ماه 89 تا شهریور ماه93؛
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شعبه کرمان از تاریخ 90/9/24؛
 • دبیر کمیته تخصصی گسترش دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان؛
 • رئیس کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان.

 

سوابق پژوهشی:

مقالات:

 • "بررسی پیامدهای مساله وحی در حکمت سینوی"؛ دوفصلنامه علمی و پژوهشی عقل و دین؛ سال 1396.
 • "بررسی و تبیین اطلاق گرایی معرفتی در حکمت متعالیه"؛ دوفصلنامه علمی و پژوهشی آموزه های فلسفه اسلامی"؛ شماره 16؛ سال 1394.
 • "امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری در حکمت متعالیه؛ فصلنامه علمی و پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی آیینه معرفت؛ سال 1394؛
 • "تفاوت نقد سهروردی و سیدعبدالاعلی سبزواری بر اصالت وجود صدرایی"؛ فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های فلسفی کلامی؛ شماره 50؛ سال 1390.
 • "بررسی و نقد مقاله بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی"؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های هستی شناختی؛ شماره 9؛ سال 1395.
 • "رویکردی انتقادی به شیخییه در تطبیق هور قلیا بر عالم مثال"؛ فصلنامه علمی و پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی آیینه معرفت؛ شماره 31؛ سال 1391.

 • " بررسی تطبیقی مساله عصمت در المیزان و المغنی فی ابواب التوحید والعدل"؛ مولّفان : یاسر سالاری – مهدی افچنگی؛ مجله : مجموعه مقالات همایش منطقه ای "نگاهی به تفاسیر نوین قرآن کریم" در سال 87.
 • "مواهب الرحمان, المیزانی دیگر"؛ مولّفان : مهدی افچنگی-یاسر سالاری؛ مجله:مجموعه مقالات همایش منطقه ای "نگاهی به تفاسیر نوین قرآن کریم".
 • " کیفیت حدوث و تعّلق نفس به بدن از نظر حکمت متعالیّه و سید عبدالعلی سبزواری(ره)"؛ مولفان: یاسر سالاری-مهدی افچنگی؛ مجله:مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت آیت اله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری (ره)ج 1.

 

 • " تفسیر و مفسر ناشناخته معاصر"؛مولفان:مهدی افچنگی- یاسر سالاری؛مجله:مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت آیت اله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری (ره)ج 1.

 

 •     Journal  of American Science ,2011;7(5) Critical Viewpoint toward Shaykhiyya  Concerning  the Coincidence of Hurqalya and the Imaginal World;Yaser  Salari

کتب منتشره:

 • آموزش منطق؛ مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان؛ کرمان؛ 1396. 

طرح های پژوهشی:

 • "پژوهشی فلسفی در مورد خاستگاه افعال انسان"؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان؛ سال 1388.
 • "طراحی و پیاده سازی یک نرم افزار خبره هوشمند جهت کمیسیون مواد خاص آموزشی و دانشجویی"؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان؛ سال 1393.
 • "عفاف و حجاب و لوازم معرفت شناختی آن با تکیه بر راه کار گسترش عفاف و حجاب"؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان؛ سال 1395.
 • "بررسی و تبیین مساله وحی در حکمت سینوی"؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان؛ سال 1395.