پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 16:37

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

مسابقات کتبی طرح قدس (قرآن در سما) مدارس استان کرمان برگزار گردید

به گزارش فاطمه عظیمی رابط فرهنگی سما استان ، حدود  520نفراز دانش آموزان  مدارس سما در رشته های نهج البلاغه ، تفسیر ، صحیفه سجادیه ، تدبر در آیات و روایات و 148نفر از همکاران در رشته های نهج البلاغه ، تفسیر ، صحیفه سجادیه در مسابقات حضور یافتند. نفرات اول هر رشته به مرحله بعدی در سطح معاونت شهرستان راه خواهند یافت . رابط فرهنگی استان افزود مرحله شفاهی و پژوهشی مسابقات طرح قدس تا نیمه اول دی ماه برگزار خواهد شد.