پنج شنبه 12 آذر 1399 22:29

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

پیام دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قدس

دکتر مجید خزاعی دبیر شورای نظارت وهماهنگی سما استان کرمان با صدور بیانیه ای از عموم دست اندرکاران سمای استان جهت استفاده حداکثری از فضای مجازی برای تبیین گفتمان مقاومت و استماع سخنان مقام معظم رهبری در روز جهانی قدس دعوت نمود.
متن پیام به این شرح است:

"کونو للظالمین خصما و للمظلوم عونا"
" همواره دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید"

روز قدس روز دفاع از مردم مظلوم فلسطین در برابر اسرائیل غاصب و روز تجلی اقتدار مسلمانان در برابر مستکبران عالم است.
حمایت از مردم مظلوم فلسطین وظیفه ذاتی همه مسلمانان جهان است،چرا که جامعه اسلامی پیکر واحدیست و سکوت و بی تفاوتی در مقابل ظلم ظالم شایسته مسلمانان نیست.
روز جهانی قدس امسال که با نام شهیدقدس سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی عجین شده است، مسئولیت ما را در مقابل مردم مظلوم فلسطین مضاعف می کند لذا بر همه دست اندرکاران سمای استان کرمان فرض است ضمن استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تبیین گفتمان  مقاومت برای نسل جدید اعم از دانش آموزان و دانشجویان با استماع سخنان و رهنمودهای مقام عظمای ولایت در روز قدس امسال ،گوش به فرمان ولی امر مسلمین جهان در جهت یاری مردم مظلوم فلسطین باشیم.

 مجید خزاعی

دبیر شورای نظارت وهماهنگی سما استان کرمان

تصاویر: