دوشنبه 15 آذر 1400 19:19

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

اطلاعیه

لطفا جهت ثبت نام فرم ذیل را تکمیل نمایید .

فرم مشخصات فردی و خانوادگی

بسمه تعالی

دعوت به همکاری

اخبار

دوشنبه, سپتامبر 7, 2020 - 12:39

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما ،فقیل:تعلم لله وعمل لله وعلم لله

دوشنبه, سپتامبر 7, 2020 - 12:36

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان اعلام کرد که سبک زندگی شهید سلیمانی به مراکز پیش‌دبستانی کرمان خواهد آمد.

دوشنبه, سپتامبر 7, 2020 - 12:33

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای کرمان یکی از چالش‌های پیش رو را تعامل خانواده‌ها با توجه به شرایط متأثر از کرونا دانست و بر ارتباط مستقیم و مداوم معلمان در باقیمانده تعطیلات با خانواده‌ها و دانش‌آموزان تأکید کرد.

صفحات