دوشنبه 15 آذر 1400 18:33

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

اطلاعیه

لطفا جهت ثبت نام فرم ذیل را تکمیل نمایید .

فرم مشخصات فردی و خانوادگی

بسمه تعالی

دعوت به همکاری

اخبار

یکشنبه, نومبر 7, 2021 - 23:20

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی داتشگاه آزاد اسلامی گفت: باید سیره شهدا را فراتر از حوزه‌های نظامی و مقاومت دید؛ زیرا هر یک مربی هستند و رفتار آنان در جامعه برای هدایت بوده است.

پنجشنبه, می 6, 2021 - 16:46

معاون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مهارتی و کاربنیان سازمان سما گفت: اولویت کار ما در سال ۱۴۰۰ توسعه مراکز مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با هدف کسب درآمدهای غیرشهریه‌ای خواهد بود.

سه شنبه, فوریه 9, 2021 - 18:04

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان گفت: عامل قوام و دوام جامعه پس از تبعیت از مقام معظم رهبری، زنان هستند.

صفحات