سه شنبه 28 مهر 1399 22:21

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

اطلاعیه

اخبار

دوشنبه, سپتامبر 7, 2020 - 13:07

مدارس با فراهم نمودن تمهیدات لازم و رعایت پروتکل های بهداشتی از 15 شهریورماه پذیرای دانش آموزان جدید شدند.

 

دوشنبه, سپتامبر 7, 2020 - 12:39

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما ،فقیل:تعلم لله وعمل لله وعلم لله

صفحات