سه شنبه 28 مهر 1399 23:24

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

اطلاعیه

اخبار

یکشنبه, دسامبر 22, 2019 - 14:00

رئیس سمای کرمان گفت: «مهم‌ترین ملاک توسعه‌یافتگی جوامع، رشد علمی و پژوهشی آنهاست و به برکت انقلاب اسلامی در کشور ما فرهنگ پژوهش نهادینه شده است.»

یکشنبه, دسامبر 15, 2019 - 12:52

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، دانش‌آموزان را به تولید علم توصیه و تأکید کرد: «مدرسه باید پژوهش‌محور باشد تا دانشجویان پژوهشگر وارد دانشگاه‌ها شوند.»

یکشنبه, دسامبر 15, 2019 - 12:49

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان کرمان گفت: «تهذیب نفس مقدمه ورود به عرصه علم و دانش‌اندوزی است.»

صفحات